Variabilný symbol do Woocommerce notifikácie

Variabilný symbol do Woocommerce notifikácie sa hodí v prípade, ak máte vo svojom eshope použitý spôsob platby bankovým prevodom. Vašim zákazníkom tak poskytnete v e-mailovej notifikácií informáciu aký iban majú použiť pre platbu a tiež variabilný symbol.

Takáto funkcia pridá do e-mailovej notifikácie pre objednávku v stave čaká na platbu (on-hold) variabilný symbol, ktorým je číslo danej objednávky. Tiež pridá túto informáciu do ďakovnej stránky pri úspešnom zadaní objednávky.
Zákazníci tak ľahšie nájdu podklady k platbe a Vám sa lepšie budú párovať platby uskutočnené prevodom.

Vo svojej grafickej šablóne v súbore functions.php stačí použiť tento kód:

add_filter( 'woocommerce_bacs_account_fields', 'custom_bacs_account_field', 10, 2);
function custom_bacs_account_field( $account_fields, $order_id ) {
$order = wc_get_order( $order_id );
$account_fields['variable_symbol' ] = array(
'label' => 'Variabilný symbol',
'value' => $order->get_order_number()
);
return $account_fields;
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.